• banner-1

Bước vào Năm Mới Dương Lịch 2018, công trình đã hoàn thành phần móng. Hiện đang chuẩn bị để đổ bê tông trụ Code +5m

GIÁNG SINH 2017

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ BA LÀNG

CATALOGUE NHÀ THỜ GIÁO XỨ BA LÀNG

Tải file Catalogue chất lượng cao: JPEG - PDF

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CHÚA (VIDEO)

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CHÚA (HÌNH ẢNH)

- Ngày 07/09/2017: Nhà thầu bắt đầu khởi công đào móng, bên phải trái gian Cung Thánh của Nhà Thờ.
- Từ 11/09/2017 - hôm nay 15/09/2017: Đang thi công làm sắt cho phần móng.
Lý do làm phần Cung Thánh trước để kịp ngày Đức Cha về đặt viên đá xây dựng nhà thờ 07/10/2017.

- Ngày 17/09/2017: Mẻ Bê Tông đầu tiên.

- Ngày 29/10/2017: Xong phần trụ móng phía phải, Cung Thánh. Chuẩn bị phần trụ móng bên trái.

CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN CHO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ CHÚA.