• banner-1

Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Ba làng, Nha Trang

Nhờ ơn Chúa và sự bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng Giáo Xứ

Nhờ sự đóng góp quảng đại của Quý Ân Nhân và Anh Chị Em Giáo dân

Thánh Lễ đặt viên đá xây dựng Nhà Thờ Ba Làng sẽ được cử hành vào ngày Lễ Mẹ Mân Côi (07/10/2017), do Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh chủ sự. Là ngày trọng đại đáng ghi nhớ, vì những mong ước của bao người đang được thực hiện.

Kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý Ân Nhân và Quý Ông Bà Anh Chị Em giáo dân Ba Làng, Nha Trang, trong nước cũng như đang ở nước ngoài, đến tham dự Thánh Lễ, hiệp dâng lời cầu nguyện cho công trình xây dựng Nhà Chúa sớm được hoàn thành.

Kính Mời
Linh Mục Quản Xứ
Phêrô Phạm Ngọc Lê

Loading pages...

CATALOGUE NHÀ THỜ GIÁO XỨ BA LÀNG

Tải file Catalogue chất lượng cao: JPEG - PDF

Một số hình ảnh xây dựng Nhà Thờ.

- Ngày 07/09/2017: Nhà thầu bắt đầu khởi công đào móng, bên phải trái gian Cung Thánh của Nhà Thờ.
- Từ 11/09/2017 - hôm nay 15/09/2017: Đang thi công làm sắt cho phần móng.
Lý do làm phần Cung Thánh trước để kịp ngày Đức Cha về đặt viên đá xây dựng nhà thờ 07/10/2017.

- Ngày 17/09/2017: Mẻ Bê Tông đầu tiên.

Cùng nhau cầu nguyện cho việc xây dựng Nhà Thờ!