• banner-1

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ - 07/10/2017

Xem bài viết

DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ BA LÀNG

CATALOGUE NHÀ THỜ GIÁO XỨ BA LÀNG

Tải file Catalogue chất lượng cao: JPEG - PDF

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CHÚA (VIDEO)

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CHÚA (HÌNH ẢNH)

- Ngày 07/09/2017: Nhà thầu bắt đầu khởi công đào móng, bên phải trái gian Cung Thánh của Nhà Thờ.
- Từ 11/09/2017 - hôm nay 15/09/2017: Đang thi công làm sắt cho phần móng.
Lý do làm phần Cung Thánh trước để kịp ngày Đức Cha về đặt viên đá xây dựng nhà thờ 07/10/2017.

- Ngày 17/09/2017: Mẻ Bê Tông đầu tiên.

- Ngày 29/10/2017: Xong phần trụ móng phía phải, Cung Thánh. Chuẩn bị phần trụ móng bên trái.

CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN CHO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ CHÚA.