Lời chúa ngày 2015-04-19

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – B (Lc 24,35-48) Suy niệm: Một cơn gió có thể làm cho con diều cất cao khỏi mặt đất; một cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su phục sinh đủ làm thay đổi cuộc đời con người tức khắc và mãi mãi. Đó là kinh nghiệm gặp Chúa của hai môn đệ Em-mau. Họ đang lê... xem thêm →

Lời chúa ngày 2015-04-18

THỨ BẢY TUẦN 2 PS (Ga 6,16-21) Suy niệm: Có hai cụm từ luôn sóng đôi trong Thánh Kinh, đó là các cụm từ “đừng sợ” và “Thiên Chúa ở với ngươi”. Sở dĩ chúng gắn liền với nhau như thế, vì lời “đừng sợ” không chỉ mang nghĩa xoa dịu nỗi lo, mà còn xác quyết một thực tại... xem thêm →

Lời chúa ngày 2015-04-17

THỨ SÁU TUẦN 2 PS (Ga 6,1-15) Suy niệm: Trước đám đông dân chúng đến mình, Chúa Giê-su đã đặt vấn đề cho các môn đệ, nhưng chỉ là “để thử các ông.” Nhu cầu của đám đông quá lớn, Chúa lại bảo các môn đệ phải cho họ ăn. Phi-líp-phê, người được hỏi, lo lắng không biết lấy tiền... xem thêm →

Lời chúa ngày 2015-04-16

THỨ NĂM TUẦN 2 PS (Ga 3,31-36) Suy niệm: Nhờ hiện tượng toàn cầu hóa, các quốc gia xích lại gần nhau hơn, những rào cản như địa dư, ngôn ngữ được xoá bỏ và các nền văn hoá được gặp gỡ giao thoa. Giữa muôn vàn lợi ích lớn lao, toàn cầu hoá lại dẫn đến một nguy cơ... xem thêm →