Đức Cha Giuse trao Chứng Thư cho HĐGX Ba Làng nhiệm kỳ 2014 – 2017

Trong những tuần đầu tháng 1/2014, Giáo xứ Ba Làng, Giáo phận Nha Trang đã tổ chức thành công việc bầu cử các thành viên của Hội đồng Giáo xứ (nhiệm kỳ 2014 – 2017). Việc bầu cử được thực hiện đúng theo Quy chế Hội đồng Giáo xứ của Giáo phận trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương,... xem thêm →