Bài 48: ĐIỀU RĂN I: THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

(x. SGLC từ 2083 đến 2141) “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong... xem thêm →

Bài 47: HỘI THÁNH LÀ MẸ VÀ THẦY

(x. SGLC từ 2030 đến 2051) “Tất cả chúng ta qua Chúa Kitô, được mời vào, mà nên thánh trong Hội Thánh… khi Ngài phục sinh từ cõi chết (Rm 6,9). Ngài đã gửi Thánh Thần của sự sống đến với môn đồ để thiết lập thân thể Ngài là Hội Thánh, như một bí tích cứu rỗi ở khắp... xem thêm →

Bài 46: ÂN SỦNG VÀ CÔNG CHÍNH HÓA

(x. SGLC từ 1987 đến 2029) “Nhưng ngày nay, Thiên Chúa cho thấy cách Người làm cho người ta nên công chính mà không cần đến luật Môsê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, nếu họ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai... xem thêm →

Bài 45: LUẬT LUÂN LÝ

(x. SGLC từ 1949 đến 2051) “Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu... xem thêm →

Bài 44: ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

(x. SGLC từ 1878 đến 2948) “Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo nên sự liên kết xã hội. Cũng thế, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc, để họ nhận... xem thêm →

Bài 43: TỘI LỖI

(x. SGLC từ 1846 đến 1876) “Nếu chúng ta nói là mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối chính mình và sự thật không có trong ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho ta và thanh tẩy ta sạch mọi điều... xem thêm →

Bài 42: CÁC NHÂN ĐỨC

(x. SGLC từ 1903 đến 1845) “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý và Thiên Chúa bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4,8-96). Đối với người... xem thêm →

Bài 41: LƯƠNG TÂM

“Dân ngoại là những người không có luật Môsê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy thì họ là luật cho chính mình, mặc dù họ không có luật Môsê. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được khắc ghi trong lòng họ, lương tâm họ cũng chứng thực... xem thêm →