Bài 31: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(x. SGLC từ 1322 đến 1344) “Trong bữa tiệc sau hết, đêm bị nộp, Đấng Cứu chuộc chúng ta đã thiết lập Hy tế Tạ ơn bằng Mình Máu Người, để nối dài Hy tế Khổ giá qua các thời đại, cho tới khi Người lại đến, và để trao cho Hội Thánh, hiền thê yêu quí của Người, việc... xem thêm →

Bài 30: BÍ TÍCH THÊM SỨC

(x. SGLC từ 1285 đến 1321) “Nhờ ơn Bí tích Thêm sức, tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn, và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, do đó họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như... xem thêm →

Bài 29: BÍ TÍCH RỬA TỘI

“ Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” ( Mt 28, 19-20 ). I – NHỮNG DANH HIỆU CỦA BÍ TÍCH NÀY    1 – Tại sao có những tên... xem thêm →

Bài 28: HỘI THÁNH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

(x. SGLC từ 1136 đến 1209) “Phụng vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Hội Thánh, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Hội Thánh…. Nhưng muốn thâu đạt được hiểu năng toàn vẹn ấy, tín hữu cần đến tham dự Phụng vụ Thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng,... xem thêm →

Bài 27: BÍ TÍCH

(x. SGLC từ 113 đến 1134) “Như Chúa Kitô được Chúa Cha sai đi thế nào, thì chính Người cũng sai các Tông đồ đi như vậy… để các ngài thực thi công việc cứu chuộc mà các ngài loan báo, nhờ Hiến tế Thánh Thể và các Bí tích, trung tâm điểm của toàn thể đới sống Phụng vụ”... xem thêm →

Bài 26: PHỤNG VỤ

(x. SGLC từ 1066 đến 1112) “Hội Thánh long trọng tuyên xưng đức tin qua Phụng Vụ. Trong Phụng Vụ, Chúa Cha được tôn thờ là cội nguồn và cùng đích các việc cử hành. Chúa Con tái diễn mầu nhiệm Vượt Qua để ở lại với Hội Thánh, Chúa Thánh Thần soi sáng Hội Thánh trở thành Bí tích... xem thêm →

Bài 25: ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU

(x. SGLC từ 0992 đến 1065) “Chúng ta đang hành trình hướng về chung cục lịch sử nhân loại” (MV 45). “Chúng ta không biết được thời gian hoàn tất của trái đất và nhân loại… nhưng chúng ta biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới và một đất mới… Khi ấy sự chết sẽ bị đánh... xem thêm →

Bài 24: ƠN THA TỘI

(x SGLC từ 0976 đến 0983) “Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23) Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi, nhưng Chúa... xem thêm →