Bài 23: ĐỨC MARIA LÀ MẸ HỘI THÁNH

(x. SLGC từ 0963 đến 0972) “Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh, và cũng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức... xem thêm →

Bài 22: HIỆP THÔNG GIỮA CÁC THÁNH

(x. SGLC từ 0946 đến 0962) “Hết thảy mọi người chúng ta, từng cấp bậc và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa yêu người, cùng hát lên một bài ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa chúng ta.” “Vì tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô và nhận lãnh Thánh Thần của... xem thêm →

Bài 21: LƯỢC SỬ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM

“Cây có cội, nước có nguồn”. Sức sống của Hội Thánh hôm nay là thành quả của hơn 400 năm hạt giống Tin Mừng được gieo trồng. Cũng là thành quả của hơn 300 năm cây đức tin được vun xới và phát triển, hơn ba trăm năm Hội Thánh chia sẻ muôn nỗi thăng trầm của quê hương, và... xem thêm →

Bài 20: TỔ CHỨC HỘI THÁNH

(x. SGLC từ 0871 đến 0933). “Để chăn dắt và phát triển dân Thiên Chúa luôn mãi. Chúa Kitô đã thiết lập các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh, hầu mưu ích cho toàn thân. Thực vậy, các thừa tác viên sử dụng quyền bính thiêng liêng mà phục vụ anh em mình” (GH 18).   I. Các Thành... xem thêm →

Bài 19: CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH

(x. SGLC từ 0811 đến 0865) “Đức Giêsu nói với Phêrô: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Hội Thánh tiên khởi đã dùng bốn đặc tính được tuyên xưng trong... xem thêm →

Bài 18: HỘI THÁNHTRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA

“Với ân huệ của Đấng sáng lập, và trong khi trung thành tuân giữ các giới răn bác ái, khiêm nhường và từ bỏ. Hội Thánh đã lãnh nhận sứ mệnh rao truyền và thiết lập Nước Chúa Kitô và Nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc; Hội thánh là mầm mống và khai nguyên Nước ấy ở trên trần... xem thêm →

Bài 17: CHÚA THÁNH THẦN

(x. SGLC từ 0683 đến 0741). “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì... xem thêm →

Bài 16: ĐỨC GIÊSU SẼ ĐẾN PHÁN XÉT KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT.

(x. SGLC từ 0668 đến 0670). “Hỡi những người Galilê sao còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. (Cv 1,11). “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các Thiên... xem thêm →