Bài 15: ĐỨC GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI

(x. SGLC từ 0638 đến 0664). “Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng nầy: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại” (Cv 13,32-33). “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của... xem thêm →

Bài 14: CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

(x. SGLC từ 0571 đến 0628). “Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kÿ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). Mầu nhiệm Vượt Qua (Tử nạn... xem thêm →

Bài 13: CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA ĐỨC GIÊSU

(x. SGLC từ 0512 đến 0560). “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Kinh Tin Kính chỉ nói đến những mầu nhiệm, liên quan đến đời sống Chúa Kitô về nhập thể (thụ thai, giáng sinh) và vượt... xem thêm →

Bài 12: CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

(x. SGLC từ 0456 đến 0507). “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5). Con Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô. “Vì... xem thêm →

Bài 11: ĐỨC GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA

(x. SGLC từ 0422 đến 0451) Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,15-16). “Ngôi lời đã trở nên người phàm… là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14). “Và này đây Bà sẽ thụ thai,... xem thêm →

Bài 10: CON NGƯỜI SA NGÃ

(x. SGLC từ 385 đến 412). “Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất... xem thêm →

Bài 9: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI

(x.SGLC từ 0355 đến 0379). Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, có nam có nữ. Con người có vị trí ưu việt trong công trình sáng tạo và được tham dự vào đời sống thân mật với Thiên Chúa. Không có câu hỏi nào gay gắt cho bằng câu hỏi con người đặt ra về chính... xem thêm →

Bài 8: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

(x SGLC từ 0268 đến 0314) “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu”. (Tv 8,2) “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, Đêm này kể lại với đêm kia Chẳng một lời một lẽ... xem thêm →