Bài 7: THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

(x. SGLC. từ 0232 đến 0260) “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em” (Lời chào đầu lễ). (x.2 Co 13,13). “Cùng với Con Một Cha và Chúa Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa... xem thêm →

Bài 6: THIÊN CHÚA DUY NHẤT

(x. SGLC từ 200 đến 231) “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em”. (Đnl. 6,4-5) “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì... xem thêm →

BÀI 5: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA: ĐỨC TIN

(x. SGLC từ 0145 đến 0175) “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. (Dt 11,1) “Nếu mặc khải là con đường Thiên Chúa đến với con người thì đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước... xem thêm →

BÀI 4: KINH THÁNH

(x. SGLC: từ 0101 đến 0133) “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác sửa dạy giáo dục để trở nên công chính” (2 Tm 3,16). “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô” (Thánh Giê-rô-ni-mô)   I. Đức Kitô, Lời duy nhất của... xem thêm →

BÀI 3: CÁCH THỨC LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI

(x. SGLC từ 0074 đến 0095) “Những gì Thiên Chúa đã mặc khải để cứu rỗi muôn dân. Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn được bảo tồn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ.” (MK 7)   I. Mặc khải chứa đựng trong Kinh Thánh và Thánh Truyền. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền... xem thêm →

BÀI 2: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI – MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA

(x. SGLC từ 50 đến 73). Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý Ngài (Ep 1,9). Nhờ đó loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô. Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần bản tính của... xem thêm →

BÀI 1: CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA

(x. SGLC từ 0027 đến 0043) “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ; vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ... xem thêm →