BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Cuộc sống tu trì gắn bó đặc biệt với bí tích Thánh thể, bởi lẽ, tu chính là bước theo Chúa Kitô trong mầu nhiệm vượt qua, để các tu sĩ được cùng chết và sống lại với Ngài. Chính trong bí tích Thánh Thể được cử hành hàng ngày trong các cộng đoàn tu trì, mà mầu nhiệm vượt... xem thêm →

PHỤC VỤ ANH EM TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Phục vụ anh em trong tình yêu Chúa” nói thì dễ, nhưng thực hành thì thật không đơn giản tí nào. Vì lẽ, phục vụ là gì và tại sao chúng ta lại phải phục vụ làm chi: anh sống kệ anh, tôi sống kệ tôi. Vì cớ gì mà tôi phải vướng víu với anh? Tại sao tôi phải... xem thêm →

ĐỜI TU VÀ NHÂN ĐỨC CÔNG BẰNG

Công bằng là một trong những ý niệm cơ bản trong đời sống luân lý và pháp lý. Trong cuộc sống con người, công bằng là một yêu cầu hay được nại tới nhất. Có thể nói, mọi người đều nại tới sự công bằng và đòi hỏi sự công bằng. Trong đời tu, với sự nỗ lực rèn luyện... xem thêm →

ĐỜI TU VÀ ĐỨC BÁI ÁI

Chúng ta có thể nói, điểm nổi bật của Kitô giáo là đức bác ái, vì lẽ, Kitô giáo chính là đạo của tình yêu. Người ngoài Kitô giáo cũng thường nhìn vào đức bác ái của các Kitô hữu để nhận xét và đánh giá về cách sống của họ. Vậy đâu là những điều chính yếu của đức... xem thêm →

ĐỜI TU VÀ VIỆC CẦU NGUYỆN

Có lẽ là không quan trọng và không cần thiết phải đưa ra những khái niệm cụ thể về việc cầu nguyện là gì; cũng không nhằm nói về thái độ và cử chỉ cần phải trang nghiêm khi cầu nguyện, vì lẽ, những người đi tu phải được hiểu là những người đã học biết về những điều ấy.... xem thêm →

Bài 12: CHRISTIANITY

(Kitô Giáo) Christianity (from the Greek word Xριστός, Khristos, “Christ“, literally “anointed one“) is a monotheistic religion centered on the life and teachings of Jesus as presented in the New Testament. The Christian faith is essentially faith in Jesus as the Christ (or Messiah), the Son of God, the Savior, the manifestation of God to humankind (Immanuel), and God (Yahweh... xem thêm →

Bài 11: HIERARCHICAL CONSTITUTION OF THE CHURCH

(Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội)  One of most significant ways the Catholic Church differs from other Churches is in its structure. The Catholic Church has a well-defined organizational and leadership structure. As the Body of Christ, we have a strong belief that God calls different people to take different roles within the Church. The Lay Faithful (laity). The... xem thêm →

Bài 10: THE SCRIPTURES

(Kinh Thánh) Sacred Scripture is divided into two parts: the Old Testament and the New Testament. The word “testament” means a covenant which God made with His people. The Old Testament is the story of the Israelites in the light of the various covenants God made with them. The Old Testament is the collection of sacred books of the Hebrews... xem thêm →