Hình ảnh thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh, ngày 24/4/2015, vào lúc 9g00 Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ và nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ. Hình ảnh thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh, ngày 24/4/2015, vào lúc 9g00 Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ và nghi thức... xem thêm →