Bài 57: ĐIỀU RĂN X: CHỚ THAM CỦA NGƯỜI

(x. SGLC từ 2534 đến 2557) “Ngươi không được ham muốn bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20,17). “Của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, cướp đoạt và gian lận. Bổ túc cho đòi hỏi nầy, điều răn thứ mười nhắm đến lòng tham, như... xem thêm →

Bài 56: ĐIỀU RĂN IX: THANH KHIẾT TRONG TÂM HỒN

(x. SGLC từ 2514 đến 2533) “Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa hay bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20,7). “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28).... xem thêm →

Bài 55: ĐIỀU RĂN VIII: TÔN TRỌNG SỰ THẬT

(x. SGLC từ 2464 đến 2513) “Ngươi không được làm chứng dối chống lại đồng loại”. (Xh 20,16). “Thầy bảo cho anh em biết: Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,33). “Ai yêu thương, người ấy chu toàn lề luật” (Rm... xem thêm →

Bài 54: ĐIỀU RĂN VII: SỐNG CÔNG BẰNG 23-12-2009

(x. SGLC từ 2401 đến 2463) “Ngươi không được trộm cắp” (Xh 20,15) (Mt 19,8). “Những chênh lệch quá đáng về kinh tế và xã hội, giữa những thành phần hay giữa những dân tộc trong cùng một gia đình nhân loại, thực là gương xấu và đi ngược với công bằng xã hội” (MV 29). “Ai yêu người thì... xem thêm →

Bài 53: ĐIỀU RĂN THỨ VI: SỐNG TRONG SẠCH

(x. SGLC từ 2331 đến 2400) “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5, 27-28).   I. Giá Trị Của Giới Tính “Thiên Chúa là tình yêu. Người sống nơi... xem thêm →

Bài 52: ĐIỀU RĂN THỨ V: TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

(x. SGLC từ 2258 đến 2330) “Ngươi sẽ không phạm tội giết người” (Xh 20,13). “Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa” (Mt 5, 21-22). “Ai yêu người... xem thêm →

Bài 51: ĐIỀU RĂN IV: THẢO KÍNH CHA MẸ

(x. SGLC từ 2197 đến 2257) “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 31). “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, để người được sống lâu trên đất mà Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã ban cho người” (Xh 20, 12) “Ai yêu người thì đã chu toàn lề luật” (Rm 13,8). Tình yêu ấy trước... xem thêm →

Bài 50: ĐIỀU RĂN III: THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT

(x. SGLC từ 2168 đến 2195) “Ngươi hãy nhớ ngày sa bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào”. (Xh 20, 8-10) “Ngày... xem thêm →