Mừng đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Sáng ngày 27/4/2014, CN II Phục sinh, Hội Lòng Chúa Thương Xót cùng cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Ba Làng đã tổ chức trọng thể Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót Sáng ngày 27/4/2014, CN II Phục sinh, Hội Lòng Chúa Thương Xót cùng cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Ba Làng đã tổ chức trọng thể Đại... xem thêm →