Đoàn thểCa đoàn Con Đức MẹTHÁNH LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ MÂN...

THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI – GIÁO XỨ BA LÀNG NHA TRANG – 21/07/2022

I. Video:

II. Hình Ảnh:

1. 08h00 – Đón Khách:

2. 09h00 – Thánh Lễ:

3. 11h00 – Tiệc Mừng:

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC