Thánh lễ truyền thống hội Legio Giáo xứ Ba Làng 2014

Trong những ngày cuối tháng sáu, Praesidium Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ Giáo xứ Ba Làng, đơn vị trực thuộc HĐ Regia Nha Trang đã cùng với giáo xứ cử hành trọng thể Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 04 năm thành lập, 26/6/2010- 26/6/2014. Trong những ngày cuối tháng sáu, Praesidium Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ... xem thêm →