BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Cuộc sống tu trì gắn bó đặc biệt với bí tích Thánh thể, bởi lẽ, tu chính là bước theo Chúa Kitô trong mầu nhiệm vượt qua, để các tu sĩ được cùng chết và sống lại với Ngài. Chính trong bí tích Thánh Thể được cử hành hàng ngày trong các cộng đoàn tu trì, mà mầu nhiệm vượt... xem thêm →

PHỤC VỤ ANH EM TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Phục vụ anh em trong tình yêu Chúa” nói thì dễ, nhưng thực hành thì thật không đơn giản tí nào. Vì lẽ, phục vụ là gì và tại sao chúng ta lại phải phục vụ làm chi: anh sống kệ anh, tôi sống kệ tôi. Vì cớ gì mà tôi phải vướng víu với anh? Tại sao tôi phải... xem thêm →

ĐỜI TU VÀ NHÂN ĐỨC CÔNG BẰNG

Công bằng là một trong những ý niệm cơ bản trong đời sống luân lý và pháp lý. Trong cuộc sống con người, công bằng là một yêu cầu hay được nại tới nhất. Có thể nói, mọi người đều nại tới sự công bằng và đòi hỏi sự công bằng. Trong đời tu, với sự nỗ lực rèn luyện... xem thêm →

ĐỜI TU VÀ ĐỨC BÁI ÁI

Chúng ta có thể nói, điểm nổi bật của Kitô giáo là đức bác ái, vì lẽ, Kitô giáo chính là đạo của tình yêu. Người ngoài Kitô giáo cũng thường nhìn vào đức bác ái của các Kitô hữu để nhận xét và đánh giá về cách sống của họ. Vậy đâu là những điều chính yếu của đức... xem thêm →

ĐỜI TU VÀ VIỆC CẦU NGUYỆN

Có lẽ là không quan trọng và không cần thiết phải đưa ra những khái niệm cụ thể về việc cầu nguyện là gì; cũng không nhằm nói về thái độ và cử chỉ cần phải trang nghiêm khi cầu nguyện, vì lẽ, những người đi tu phải được hiểu là những người đã học biết về những điều ấy.... xem thêm →