Mừng Thánh Quan Thầy Giáo Lý Viên

Sáng ngày 07/7/2012, các Giáo lý viên hạt Nha Trang họp mặt tại nhà thờ Giáo xứ Ba Làng để mừng lễ thánh Quan Thầy, lễ thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1808-1840). Mở đầu buổi họp mặt, Cha Hạt trưởng hạt Nha Trang có bài nói chuyện với các giáo lý viên về để tài “Giáo dục đức... xem thêm →