Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Mônica 2012

Thứ bảy ngày 25 tháng 08 năm 2012, những người Mẹ liên Giáo Hạt Nha Trang, Diên Khánh và Vạn Ninh trong bộ áo dài trắng truyền thống thật đẹp đã tựu về Ngôi Thánh Đường Giáo Xứ Ba Làng để sinh hoạt và tham dự thánh lễ Mônica, Bổn Mạng của những người Mẹ. Đúng 13 giờ các mẹ... xem thêm →