7. Tất cả đều là ân sủng

(Ca Vịnh về Vua Ðavít, Kinh Ban Mai, Ngày Thứ Hai, Tuần Thứ Nhất) 1.  “Chúc tụng Ngài, ôi lạy Chúa là Thiên Chúa của Israel cha ông chúng tôi” (1Chr 29:10). Bài ca vịnh đầy nguyện cầu được Sách Ký Sự quyển thứ nhất đặt vào môi miệng Vua Ðavít này làm cho chúng ta sống lại niềm vui... xem thêm →

6. Thiên Chúa nâng đỡ kẻ hiếu trung

1.  “Chúa nghe lời con vào buổi sớm mai; vào buổi sớm mai con dâng lên Chúa lời con nguyện cầu, với lòng ngóng trông và chờ đợi” (câu 4). Những lời này đã làm cho Thánh Vịnh 5 trở thành lời nguyện cầu buổi sáng, rất thích hợp cho Kinh Nguyện Ban Mai, kinh nguyện của tín hữu vào... xem thêm →

4. Hết mọi tạo vật hãy chúc tụng Chúa

1.  ”Tất cả mọi công việc của Chúa hãy chúc tụng Chúa” (Dn 3:57). Chiều kích về vũ trụ thấm đậm Bài Ca Vịnh được trích từ Sách Ðaniên này, một ca vịnh giành cho Phụng Vụ Giờ Kinh Ban Mai Chúa Nhật của tuần thứ nhất và thứ ba. Lời kinh nguyện giống như kinh cầu tuyệt diệu này... xem thêm →

3. Ôi lạy Chúa, linh hồn con khao khát Chúa

1. Thánh Vịnh 62 chúng ta đang suy niệm hôm nay đây là Thánh Vịnh của tình yêu huyền nhiệm, một tình yêu thể hiện mối liên kết trọn vẹn với Thiên Chúa bằng một ước vọng và vươn lên hầu như về thể lý, tới mức độ viên trọn của mình, trong một niềm gắn bó chặt chẽ và bền... xem thêm →

2. Thần Linh cầu nguyện nơi chúng ta bằng Thánh Vịnh

1. Trước khi khởi sự dẫn giải từng Thánh Vịnh và Các Bài Ca Chúc Tụng, hôm nay chúng ta hãy hoàn tất việc suy tư mở đầu của chúng ta đã được bắt đầu từ bài giáo lý lần vừa rồi. Chúng ta sẽ kết thúc phần mở đầu này, bằng cách nói đến một khía cạnh vốn được... xem thêm →

1. Thánh Vịnh là nguồn cầu nguyện lý tưởng của Kitô hữu

1. Trong Tông Thư Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ, Tôi đã hy vọng là Giáo Hội sẽ càng ngày càng nổi bật hơn về “nghệ thuật cầu nguyện”, bằng cách học lại việc nguyện cầu từ môi miệng của Thầy Chí Thánh (x số 32). Nỗ lực này, trước hết, phải được thể hiện nơi phụng vụ là... xem thêm →

Bài 57: ĐIỀU RĂN X: CHỚ THAM CỦA NGƯỜI

(x. SGLC từ 2534 đến 2557) “Ngươi không được ham muốn bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20,17). “Của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,21). Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, cướp đoạt và gian lận. Bổ túc cho đòi hỏi nầy, điều răn thứ mười nhắm đến lòng tham, như... xem thêm →