Đoàn thểCa đoàn Con Đức MẹLỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI - BỔN MẠNG GIÁO XỨ - 2022

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – BỔN MẠNG GIÁO XỨ – 2022

1. Dâng Hoa Kính Mẹ (Thứ bảy 08/10/2022):

2. Thánh Lễ Bổn Mạng và Thêm Sức (Chúa Nhật 09/10/2022):

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC