Lời Chúa mỗi ngàyLời chúa ngày 2015-04-28

Lời chúa ngày 2015-04-28

THỨ BA TUẦN 4 PS (Ga 10,22-30)
Th. Lu-y Ghi-nhông đơ Mông-pho, linh mục

LC150428

Suy niệm: Mời bạn quan sát một ổ chim non mới nở: Giữa muôn vàn tiếng động xung quanh, những chú chim non vẫn ngủ say trong tổ trong khi chim mẹ bay đi tìm mồi. Nhưng khi chim mẹ bay về, miệng ngậm miếng mồi và đậu nhẹ lên tổ, lũ chim non liền nháo nhác, miệng kêu “chíp chíp” liên hồi. Những đôi mắt chưa mở, những cái miệng há rộng chờ chim mẹ mớm cho những miếng ăn. Dù không thấy nhưng chúng biết chắc đó là mẹ chúng, chúng sẽ được ăn và được an toàn. Hình ảnh những con chiên chủ chiên cũng như vậy. Chúng phân biệt được tiếng chủ khác với tiếng người lạ. Chúng đi theo chủ chăn, vì chúng biết rằng ở đó chúng được nuôi sống và được an toàn. Chúa Giê-su ví mình như người chủ chăn đó; ai nghe và đi theo tiếng của Ngài thì được sống: được “sống dồi dào” và “sống đời đời” (x. Ga 10,10; 6,58).

Mời Bạn: “Mỗi người Ki-tô hữu, trong đó có con, đều được Chúa mời gọi nên thánh. Đừng sợ! Thiên Chúa là Đấng Thánh vẫn luôn phù hộ và đỡ nâng con. Cứ bám chặt vào Ngài chắc chắn con sẽ làm thánh” (Hồng Y Ph.X. Nguyễn Văn Thuận).

Chia sẻ: Điều gì hiện nay đang làm cản trở bạn không “nghe” được tiếng của Chúa và “đi theo” Ngài?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thưa với Chúa như thánh Phê-rô đã thưa: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6,68).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa cuộc sống luôn bị lôi cuốn bởi những âm thanh của công việc và trách nhiệm. Xin cho con biết lắng “nghe” được tiếng Chúa và “làm theo” trong Sự Thật, Công Bằng và Tình yêu. Amen.

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC