Lời Chúa mỗi ngàyLời chúa ngày 2015-05-02

Lời chúa ngày 2015-05-02

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS (Ga 14,7-14)
Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT

LC150502

Suy niệm: Trong câu chuyện ngụ ngôn “Trí khôn của ta đây,” người nông dân đã chỉ cho chú cọp thấy trí khôn bằng cách dùng mưu mẹo để trói cọp vào gốc cây, châm lửa đốt, rồi cho cọp thấy trí khôn là gì. Tựa như trí khôn không thể được nhìn thấy cách tỏ tường mà chỉ có thể được nhận biết qua các việc làm, thì Thiên Chúa cũng vậy, Ngài thường tỏ mình qua hành động, qua các công trình Ngài đã thực hiện, vì Ngài là Đấng vô hình. Theo thư Do-thái, Thiên Chúa tỏ mình bằng nhiều thể nhiều cách, nhưng cách sau cùng và trọn hảo là qua chính Con Một của Ngài. Sự hiện diện trọn hảo đến mức, ai thấy Người Con là thấy Chúa Cha, và tất cả những gì Con làm, đều là hành động của Cha được thể hiện qua Con.

Mời Bạn: Chúa Giê-su không phải là con rối của Chúa Cha, nhưng nhờ sự vâng phục tuyệt đối, Ngài đã làm cho Cha được thể hiện qua cuộc đời của mình. Trong kinh Lạy Cha, mọi tín hữu cũng cầu mong cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng làm sao ý Cha được thể hiện khi chính tôi không tự nguyện dâng hiến tự do và ý chí để làm theo ý của Ngài?

Sống Lời Chúa: Trong khó khăn thử thách, hãy tự hỏi rằng: “Nếu trong hoàn cảnh của tôi, Chúa Giê-su sẽ làm gì?

Cầu nguyện: Lạy Cha, con biết rằng làm theo ý Cha thì mọi sự sẽ tốt đẹp, nhưng làm theo ý ấy thường gây cho con đau đớn và sợ hãi. Xin ban thêm sức mạnh cho con. Amen.

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC