Lời Chúa mỗi ngàyLời Chúa Ngày 13/05/2015

Lời Chúa Ngày 13/05/2015

THỨ TƯ TUẦN 6 PS (Ga 16,12-15)
Đức Mẹ Fatima

LC150513

Suy niệm: Châm ngôn Nga có câu: “Một nửa ổ bánh mì, vẫn là bánh mì; nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Đức Ki-tô khi đến trong trần gian đã đem lại cho nhân loại sự thật về Thiên Chúa tình yêu. Ngài rao giảng sứ điệp đó không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả một cuộc đời hiến tế, để có thể nói lên tiếng nói yêu thương cho đến cùng, cho đến chết trên thánh giá. Tuy nhiên, con đường đó lại là “điên rồ đối với người Hy lạp”, “vấp phạm đối với người Do thái”, và cũng là “nghịch lý” đối với người thời nay. Vì thế, đó cũng là con đường không mấy ai hiểu, không mấy ai theo; hoặc không muốn hiểu, không muốn theo: “Bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. Sự thật toàn vẹn đó chỉ có thể hiểu nổi, theo nổi nhờ Thần Khí.

Mời Bạn: Bao lâu còn sống trong thân phận người giữa thế gian, mỗi người Ki-tô hữu, cũng như toàn thể Hội Thánh, phải không ngừng tìm kiếm sự thật toàn vẹn của Thiên Chúa, như đã từng tìm kiếm hơn 2000 năm lịch sử đã qua; và chúng ta chỉ hoàn thành ơn gọi của mình, khi sẵn sàng để Thần Khí hướng dẫn, đồng thời phải đón nhận sự thật đó với bất cứ giá nào. Nếu không chúng ta mới chỉ sống với một nửa sự thật.

Sống Lời Chúa: Trong năm Tân Phúc Âm hoá này, và nhất là để chuẩn bị lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống, bạn tổ chức việc học hỏi Lời Chúa trong gia đình bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Chúa Thánh Thần trong giờ kinh tối gia đình và xin ơn sống theo sự thật toàn vẹn của Chúa.

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC