Lời Chúa mỗi ngàyLời chúa ngày 2015-05-12

Lời chúa ngày 2015-05-12

THỨ BA TUẦN 6 PS
Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo
Ga 16,5-11

LC150512

Suy niệm: Các môn đệ Chúa Giê-su đau buồn xao xuyến vì sắp chia tay Thầy; thế mà Chúa Giê-su lại trấn an họ rằng việc ra đi của Ngài là “có lợi” cho các ông. Quả vậy, qua cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa Giê-su khơi nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại. Nhưng để nguồn sống mới đó thấm nhập được nơi các tâm hồn, Chúa Cha sẽ ban Thánh Linh đến và ở cùng Giáo Hội luôn mãi. Thánh Linh sẽ giúp cho các môn đệ hiểu biết giáo huấn của Chúa Giê-su, ban cho các ông sức mạnh để làm chứng về Ngài. Chính Thánh Thần sẽ ban muôn ơn huệ dồi dào làm cho Giáo Hội xinh đẹp, sống dồi dào và luôn hiệp nhất với nhau để tiếp tục sứ vụ sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giê-su ở trần gian. Như vậy Thánh Linh là Đấng đến để hoàn tất sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Như Chúa Giê-su đã nói, Thánh Linh là mối lợi lớn lao nhất, cần thiết nhất cho Giáo Hội và nhân loại. Thế nhưng, chúng ta có nhận ra được điều này không hay chúng ta chỉ tìm những mối lợi tiền bạc của cải trước mắt và không màng chi tới mối lợi tuyệt vời là ơn huệ Thánh Linh?

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, tôi luôn luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và bàn hỏi với các vị chủ chăn để chọn lựa những gì phù hợp với thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” Giữa một thế giới chạy theo lợi nhuận vật chất, xin cho con biết nhận ra và quí trọng những ân huệ thiêng liêng Chúa ban. Trong cuộc sống chung nhiều bất hòa và tranh chấp, xin cho con biết âm thầm phục vụ.

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC