Lời Chúa mỗi ngàyLời chúa ngày 2015-05-09

Lời chúa ngày 2015-05-09

THỨ BẢY TUẦN 5 PS
Ga 15,18-21

LC150509

Suy niệm: Ngày 2/4 vừa qua, một nhóm phiến quân al-Shabab đột nhập một ký túc xá của đại học Garissa ở Kenya thảm sát 147 sinh viên mà hầu hết là ki-tô hữu. Anh Nyabwengi, một sinh viên sống sót cho biết mình chứng kiến một bạn sinh viên vì không đọc được kinh Hồi giáo nên bị kẻ khủng bố cho là Ki-tô hữu và đã bị chúng bắn chết. Chỉ vì “lý lịch” có liên quan với Đức Ki-tô mà các môn đệ của Ngài cũng bị “thế gian ghét bỏ”“thế gian đã ghét Thầy trước.” Quả vậy “Ki-tô hữu” có nghĩa là người “mang danh Đức Ki-tô” nơi bản thân mình, nên người Ki-tô hữu cũng chung chia thân phận với Ngài, đó là cùng vác thập giá với Ngài và rồi sẽ cùng Ngài chung hưởng vinh quang, như thánh Phao-lô xác tín: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Ngài, đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8).

Mời Bạn: Bạn hổ thẹn, nhát sợ khi mang danh là Ki-tô hữu ư? Bạn hãy nhớ Chúa nhắn nhủ chúng ta: “Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn;” và Ngài quả quyết: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (x. Mt 10,28-33).

Chia sẻ: Đừng lầm lẫn việc “bị ghét bỏ vì mang danh Đức Ki-tô” với việc làm cho người ta khinh ghét vì những hành vi lối sống xấu xa của mình.

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn sống lời Chúa dạy trong Tám Mối Phúc Thật, cho dù có bị ghét bỏ, bị bách hại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp con  bắt chước Chúa yêu mọi người, kể cả những kẻ thù ghét bỏ con.

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC