Lời Chúa mỗi ngàyLời chúa ngày 2015-05-10

Lời chúa ngày 2015-05-10

CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B
Ga 15,9-17

LC150510

Suy niệm: Có những đôi vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, không còn những biểu hiện sôi nổi, lãng mạn như thuở còn son trẻ, nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn keo sơn gắn bó, lại còn mặn nồng hơn cả thuở ban đầu nữa, chẳng khác nào đôi bạn tri âm tri kỷ nhất trên đời. Thế nên có người nhận xét rằng mọi thứ tình, kể cả tình yêu vợ chồng khi phát triển đến mức hoàn hảo đều qui về tình bạn. Đức Giê-su cho chúng ta dự phần trong gia đình của Chúa khi Ngài dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Thế cũng chưa đủ, trước khi chịu chết để cứu chuộc, Ngài lại còn đối xử với chúng ta bằng mối tình bằng hữu: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” vì Ngài không giấu giếm chúng ta “những gì Ngài đã nghe biết nơi Cha Ngài.”

Mời Bạn: Bạn thử nghĩ chúng ta là gì mà đáng được Con Thiên Chúa nhận làm bạn ‘đồng vai đồng vế’ như thế? Bạn có biết chúng ta diễm phúc thế nào không khi được Chúa chia vui sẻ buồn với chúng ta như với người bạn tâm giao như thế? Đã là bạn ‘nối khố’ với nhau, lẽ nào chúng ta không sống thân tình với Ngài? Lẽ nào chúng ta không gánh vác đỡ thập giá với Ngài? Lẽ nào chúng ta lại thoái thác sứ mạng loan báo Tin Mừng Ngài trao cho chúng ta?

Chia sẻ: Một vị thánh nói: Chúa Giê-su làm bạn với ai thì Chúa trao thập giá cho người đó. Bạn suy nghĩ gì về lời đó?

Sống Lời Chúa: Sống thân tình với bạn Giê-su bằng cách: – năng tâm sự với Ngài; – làm một việc mà Chúa ưa thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì yêu con. Con muốn yêu Chúa hết lòng, không tiếc với Chúa điều gì.

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC