Kỷ niệm 60 nămThư mời kỷ niệm Ngọc Khánh Giáo Xứ

Thư mời kỷ niệm Ngọc Khánh Giáo Xứ

KỶ NIỆM NGỌC KHÁNH GIÁO XỨ
20/07/1955 – 20/07/2015

Nhân Dịp Kỷ Niệm Ngọc Khánh (20.07.2015), 60 năm ngày Thành Lập Giáo Xứ Ba Làng, Nha Trang, Trân Trọng Kính Mời Quý Ông Bà Anh Chị Em giáo dân Ba Làng đang sống tại nước ngoài về tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, hiệp chung lòng với mọi người thân ở quê nhà để Cảm Tạ Thiên Chúa, Tri Ân Các Vị Tiền Nhân, cầu nguyện cho nhau và cho giáo xứ mỗi ngày được Canh Tân và Phát Triển.

Kính Mời

Linh Mục Quản Xứ – Phêrô Phạm Ngọc Lê

4 3 2 1

BÀI NÊN XEM

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT KHÁC